Odzyskiwanie danych – jak zabezpieczyć swoje dane

Łatwiej i taniej jest zapobiegać utracie danych

Codziennie powstają setki tysięcy nowych dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, zestawień, raportów i projektów zawierających nierzadko cenne i poufne dane. Powstawaniu nowych danych towarzyszy także ryzyko ich utraty, które można zminimalizować z wykorzystaniem dostępnych metod. Większość takich działań jest bardzo prostych i opiera się głównie na systematyczności i roztropności użytkowników. Proces odzyskiwania danych z uszkodzonych nośników bywa bardzo kosztowny – polega na wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, a czasem także na fizycznej naprawie dysku w sterylnych, laboratoryjnych warunkach ze względu na wyjątkową wrażliwość podzespołów elektronicznych.

1: Autosave

Podstawowym elementem zabezpieczenia wprowadzanych danych jest funkcja automatycznego zapisu. Jeszcze przed rozpoczęciem pracy w danym programie warto zadbać w panelu ustawień o to, aby autosave był zawsze włączony, co więcej nierzadko istnieje możliwość ustawienia czasu co jaki program ma wykonywać kopię zapasową. Warto ustawić lokalizację kopii zapasowych projektu na innym dysku niż ten, na którym znajduje się system operacyjny.

2: Back-up

Co zrobić w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegnie zarówno dysk twardy jak i dyski przenośne podłączone do komputera lub laptopa? Odpowiedzią jest back-up czyli kopia bezpieczeństwa utworzona na przykład w chmurze – na serwerze w Internecie. Zawartość takiej przestrzeni dyskowej może zostać pobrana z dowolnego komputera z dostępem do Internetu na całym świecie, dlatego w przypadku awarii lub zniszczenia fizycznego dysku można odzyskać projekt zapisany wcześniej w chmurze. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod zabezpieczenia swoich danych.

3: Odpowiednie warunki pracy

Nośniki danych są wrażliwe na warunki zewnętrzne – zwłaszcza na duże różnice temperatur. Nie należy od razu podłączać dysków, które chwile wcześniej znajdowały się na przykład na zewnątrz, gdzie panowały niskie temperatury – może to skutkować obniżeniem wydajności nośników, a w skrajnych przypadkach ich uszkodzeniem. Warto też zadbać to, aby nośnik danych znajdował się w bezpiecznej obudowie i z dala od potencjalnych źródeł zalania.

4: Zabezpieczenie oprogramowaniem

Cenne i wrażliwe dane można zabezpieczyć przed atakami sieciowymi i potencjalnym zagrożeniem ze strony aplikacji internetowych za pomocą programów antywirusowych i tzw. “firewall”, które chronią zawartość komputerów i przechowywanych danych za pomocą zapór filtrujących, translacji adresów sieciowych oraz zapór pośredniczących (tzw. proxy).

5: Właściwe postępowanie w przypadku awarii

Gdy dojdzie do uszkodzenia mechanicznego – upadku nośnika, silnego uderzenia lub zalania, ważne jest właściwe postępowanie. Zapisane dane można odzyskać, ale kluczowa jest wiedza o postępowaniu w przypadku takich awarii. Przede wszystkim nie należy podłączać potencjalnie uszkodzonych nośników do komputera ani próbować odzyskać plików na własną rękę, gdy dysk jest wewnątrz mokry. Przy zalanym nośniku liczy się czas – im szybciej zostanie on oddany w ręce profesjonalnego serwisu tym lepiej (ze względu na nieodwracalne uszkodzenia, jakie może spowodować woda). Dysk należy owinąć wilgotnym ręcznikiem i umieścić w worku antyelektrostatycznym, a następnie przetransportować do serwisu. W przypadku awarii z przyczyn software’owych dane można odzyskać z pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Więcej cennych informacji na temat odzyskiwana danych znajdziesz na stronie  www.mirobios.malopolska.pl/odzyskiwanie-danych

Kornelia