Różnice między rachunkowością finansowa i biznesową

Rachunkowość jest jednym z najstarszych znanych zawodów. Dokumenty archeologiczne pokazują, że już w 3500 lat przed naszą erą starożytni Sumerowie mieli królewskich skrybów, którzy wykonywali obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji, co podobne do pracy współczesnych księgowych.

Współczesna rachunkowość jest niezwykle złożoną i rozwijającą się dziedziną, ale pod względem praktycznym można ją z grubsza podzielić na dziedziny rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, czyli biznesowej. Gdy korzystasz z systemu księgowania z podwójnym wpisem, wszystkie zapisy są rejestrowane zarówno jako kredyty, jak i obciążenia, a zatem fakt, że kredyty i obciążenia powinny być równe, służy jako prosta metoda podwójnego sprawdzenia poprawności zapisów. Rachunkowość finansowa jest na ogół wymagana przez przepisy lub prawo i jest skodyfikowanym zestawem standardów rachunkowości, które wszyscy księgowi muszą stosować do dokumentacji finansowej organizacji. Większość świata stosuje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) do rachunkowości finansowej. Konieczne jest stosowanie ustalonych standardów rachunkowości, aby organy regulacyjne, organy podatkowe i inwestorzy mieli spójną podstawę do porównywania w przeglądzie dokumentacji finansowej spółki. Rachunkowość biznesowa lub zarządcza koncentruje się na potrzebach firmy, a nie na spełnianiu zewnętrznych standardów rachunkowości.

Rachunkowość biznesowa zazwyczaj obejmuje znaczną liczbę prognoz i działań związanych z modelowaniem i jest często wykorzystywana do pomocy zarządowi w podejmowaniu decyzji i ocenie wyników.

Rachunkowość biznesowa nie jest obowiązkowa, a wiele mniejszych firm nie stosuje dużej rachunkowości biznesowej. Jednak prawie wszystkie większe firmy uwzględniają różne formy rachunkowości biznesowej w cyklu decyzyjnym swojego modelu biznesowego. Jedną z kluczowych różnic między rachunkowością finansową a rachunkowością biznesową jest to, że Księgowa Łowicz koncentruje się na spełnianiu zewnętrznych standardów finansowych, podczas gdy rachunkowość biznesowa koncentruje się na zaspokajaniu wewnętrznych potrzeb biznesowych.

Kornelia