Leczenie haluksów, czyli deformacji palucha koślawego

Deformacja koślawości palucha, czyli haluks, jest bardzo częstym stanem patologicznym, który często powoduje bolesną dolegliwość.

Charakteryzuje się to połączoną deformacją ze złym ustawieniem pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego spowodowanym bocznym odchyleniem palca wielkiego i odchyleniem przyśrodkowym pierwszej kości śródstopia. Ważnym krokiem jest zapoznanie się z historią pacjenta i dokładne badanie fizykalne przed przystąpieniem do leczenia lub zakwalifikowaniem do operacji. Przedni i boczny radiogramy obciążające całej stopy są kluczowe dla właściwej oceny w leczeniu palucha koślawego. Nieoperacyjne leczenie palucha koślawego nie może skorygować deformacji. Jednak wkładki i fizjoterapia w połączeniu z dobrym obuwiem mogą pomóc kontrolować objawy. Tylko gdy szkielet wciąż rośnie, pozycję palca wielkiego można poprawić, utrzymując trwały efekt. Zakładanie szyny stabilizującej na noc może pomóc, aby przesunąć wielki palec u nogi. Po zakończeniu wzrostu odpowiednia korekta nie jest już możliwa, a leczenie zachowawcze ogranicza się do łagodzenia objawów. Istnieje wiele technik operacyjnych do korekcji palucha koślawego. Decyzja o wyborze techniki chirurgicznej zależy od stopnia deformacji, stopnia zmian zwyrodnieniowych pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego oraz kształtu i wielkości kości śródstopia i odchylenia paliczkowego.

Istnieje wiele technik chirurgicznych korekcji haluksów. Wiele procedur korekcji haluksa może być wykonywanych tego samego dnia.

Rodzaj zabiegu zależy od zdrowia fizycznego, stopnia deformacji stopy, wieku i poziomu aktywności. Czas odzyskiwania zależy od tego, która procedura lub procedury są zastosowane, sprawdź haluksy operacja cena. Niedawno małoinwazyjne techniki przezskórne zyskały na znaczeniu i są obecnie oceniane bardziej naukowo. Po korekcji koślawego palucha stosuje się opatrunki korygujące paluch. W zależności od procedury zaleca się częściowe lub pełne obciążenie w butach pooperacyjnych lub unieruchomienie całkowite stawów w gipsie. Radiogramy pooperacyjne wykonuje się w regularnych odstępach czasu, aż do osiągnięcia wygojenia kostnego.

Kornelia