Leasing maszyn budowlanych – na czym to polega?

Leasing maszyn budowlanych to popularna forma finansowania specjalistycznego sprzętu. Na czym polega w praktyce? Jakie korzyści przynosi korzystającym z niego przedsiębiorstwom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Co to jest leasing maszyn budowlanych?

Jak wspomniano we wstępie leasing maszyn budowlanych to rozwiązanie, które pozwala sfinansować specjalistyczny sprzęt używany przez przedsiębiorstwa działające w tej branży. Opiera się na umowie cywilnoprawnej, zgodnie z którą leasingodawca (firma leasingowa) oddaje w użytkowanie maszyny leasingobiorcy (firmie budowlanej). Leasingobiorca zobowiązuje się natomiast do regularnego opłacania rat leasingowych w trakcie trwania podpisanej umowy (zawierana jest zazwyczaj na okres od 2 do 7 lat). W efekcie leasing maszyn budowlanych łączy w sobie cechy kredytu oraz umowy dzierżawy. Co istotne, pozwala sfinansować nie tylko nowe maszyny, ale również używany sprzęt.

Leasing maszyn budowlanych – rodzaje

Leasing maszyn budowlanych to sposób finansowania specjalistycznego sprzętu, który może przyjąć róże formy. Dostępny jest bowiem leasing operacyjny, finansowy oraz zwrotny. Czym różnią się poszczególne rodzaje? W przypadku leasingu operacyjnego maszyna budowlana pozostaje własnością leasingodawcy, który cały czas ją amortyzuje. Leasingobiorca może natomiast wykupić sprzęt po zakończeniu umowy. Inaczej wygląda leasing finansowy, ponieważ wówczas maszyna staje się własnością leasingobiorcy już w momencie zawarcia umowy leasingowej. To właśnie na nim spoczywa zatem obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a wykup następuje automatycznie w chwili zapłaty ostatniej raty. W przypadku leasingu zwrotnego maszyn to leasingobiorca odsprzedaje firmie leasingowej posiadaną maszynę. Zachowuje sobie jednak prawo do dalszego korzystania z niej, za co płaci w formie rat leasingowych.

Jakie korzyści przynosi korzystanie z leasingu maszyn budowlanych?

Korzystanie z leasingu maszyn budowlanych przynosi firmie wiele korzyści. Co można wśród nich wymienić? Otóż, najważniejsza w tym przypadku jest:

  • możliwość sfinansowania szerokiej gamy maszyn budowlanych, ponieważ leasing może obejmować zarówno nowy, jak i używany sprzęt, np. koparki, ładowarki, itp.;
  • możliwość użytkowania specjalistycznego sprzętu bez konieczności jego zakupu, ponieważ leasing maszyn budowlanych wymaga jedynie terminowego płacenia rat leasingowych;
  • brak obciążania zdolności kredytowej, co pozwala firmie starać się o kredyt bankowy na dalsze inwestycje;
  • korzyści podatkowe, które są uzależnione od wybranej formy leasingu;
  • możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb firmy oraz sytuacji, w której się ona znajduje. Jest to możliwe ze względu na różne formy leasingu maszyn budowlanych oraz możliwość dopasowania wysokości miesięcznej raty.

Podsumowując należy stwierdzić, że leasing maszyn budowlanych to rozwiązanie polegające na oddaniu przez firmę leasingową specjalistycznego sprzętu leasingobiorcy. Posiada ono wiele zalet, co potwierdza rosnąca popularność korzystania z leasingu.

Kornelia