Jak można wyegzekwować płacenie należnych alimentów?

Państwa są odpowiedzialne za ustanowienie przepisów dotyczących przyznawania, pobierania i egzekwowania alimentów na dzieci.

Rodzice często kwestionują nakaz płacenia alimentów, wierząc, że drugi rodzic postępuje niesprawiedliwie. Istnieje kilka mechanizmów egzekwowania alimentów, które można zastosować, gdy rodzic nie chce płacić zasądzonych alimentów na swoje dzieci. Osoby, które są winne lub są im należne alimenty, mogą chcieć skontaktować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się o ich prawach i możliwościach prawnych.

Jak można wyegzekwować płacenie należnych alimentów?

Jak walczyć o alimenty na dziecko przed sądem?

Przed podjęciem działań egzekucyjnych musi istnieć orzeczenie sądu. Zgoda rodziców na płacenie alimentów bez oficjalnego nakazu sądowego zazwyczaj nie wystarcza do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Rodzic może uzyskać nakaz alimentacyjny, składając wniosek o alimenty od drugiego rodzica. Może odbyć się rozprawa, która ma ustalić, czy należy płacić alimenty i w jakiej wysokości. Czasem również alimenty na dziecko można uzyskać składając wniosek o ustalenie ojcostwa, kiedy nie ma pewności, iż mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka lub wypiera się tego.

Potencjalne konsekwencje niepłacenia alimentów są oparte na przepisach prawa cywilnego. Działanie egzekucyjne może nie być automatyczne i może wymagać od rodzica sprawującego opiekę nad dziećmi złożenia wniosku do sądu o nakaz alimentów. Część dochodu osoby może zostać automatycznie potrącona na podstawie nakazu płacowego przy pierwszym wydaniu nakazu alimentacyjnego. W niektórych przypadkach można poprosić o pomoc komornika, który wyśle odpowiednie pismo do pracodawcy o zajęciu części dochodów na poczet alimentów. Może również zostać cofnięte lub unieważnione prawo jazdy oraz paszport.

Jeśli potrzebujemy pomocy w uzyskaniu alimentów na dziecko, może nam pomóc kancelaria prawna w Białymstoku. Niepłacenie alimentów może spowodować nałożenie dodatkowych kar i grzywny na rodzica. W skrajnych przypadkach osobie unikającej płacenia alimentów grozi kara pozbawienia wolności. Jednostki w siłach zbrojnych mogą wprowadzić dodatkowe konsekwencje, obejmuje to dyscyplinarne zwolnienie ze służby.

Kornelia