Co należy brać pod uwagę w czasie projektowania dróg?

W czasie budowy drogi ważne przygotowanie jest nawierzchni, oraz różnych warstw pod asfaltem. Ważne jest aby zadbać o odpowiedni odpływ wody. Tak aby spływająca woda nie wymywała materiału spod nawierzchni.

Po przygotowaniu podłoża i odwodnienia można rozpocząć budowę nawierzchni. W przypadku chodników, czy też parkingów kostka brukowa może być elastyczna lub sztywna. Każdy typ ma wady i zalety, W zależności od przeznaczenia trzeba wybrać odpowiednia nawierzchnię. Sztywne nawierzchnie mają zwykle niższe koszty utrzymania, dłuższą żywotność i wyższą wytrzymałość, jednak elastyczne nawierzchnie mają zwykle niższe koszty budowy oraz mają większą zdolność do rozszerzania się i kurczenia wraz z temperaturą, a zatem nie wymagają szczelin dylatacyjnych. Elastyczne nawierzchnie składają się z materiałów nakładanych warstwami bezpośrednio na podłoże. Aby zapobiec trwałemu odkształceniu, a zatem i nierównomiernemu ścieraniu powierzchni, grubości poszczególnych warstw muszą być zdolne do rozłożenia obciążeń. Warstwa ścieralna jest górną warstwą materiału bitumicznego, często gęstszą i mocniejszą niż warstwa podstawowa. Grubość zależy od specyfikacji materiału i oczekiwanego zużycia. Pożądanymi właściwościami są dobre właściwości antypoślizgowe oraz oczywiście wysoka trwałość. Trzeba naturalnie pamiętać o właściwym odprowadzaniu wody z nawierzchni.

Zapewnienie odpowiedniego drenażu jest ważne, aby zapobiec gromadzeniu się nadmiaru wody lub wilgoci na konstrukcjach drogowych. To samo dotyczy także chodników czy też parkingów. Z pewnością woda w czasie ujemnych temperatur może zamarzać i powodować niebezpieczeństwo na drodze. Dlatego drogi projektowane są w taki sposób aby posiadały spadek, dzięki czemu woda będzie spływała do studzienek ściekowych. Droga powinna być przygotowana w taki sposób aby jej środkowa część znajdowała się najwyżej a woda spływała na obie strony. Powinien to oczywiście uwzględniać projekt drogi, dzięki czemu nawierzchnia nie będzie śliska. Ma to także na celu zabezpieczenie drogi przed działaniem lodu, woda dostając się w szczeliny mogłaby rozsadzać i osłabiać nawierzchnię. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kornelia