Co możesz zrobić, kiedy grozi ci egzekucja komornicza?

Komornicy mogą wtargnąć do domu, aby odzyskać należność za niezapłacone grzywny, długi, podatek, opłaty skarbowe, alimenty, czy kredyty, ale robią to tylko w ostateczności, jeśli nie można należności odzyskać w inny sposób, na przykład zajmując konto bankowe czy wynagrodzenie.

Jeśli wpuścisz komornika do domu, ale nie masz jak spłacić zobowiązań, może zabrać część twoich rzeczy. Komornik sadowy może sprzedać przedmioty na publicznej licytacji, aby spłacić długi i pokryć swoje opłaty. Będziesz musiał spłacić dług osobie lub firmie, której jesteś winien pieniądze, a im prędzej to zrobisz, tym lepiej, ponieważ będzie mniej naliczanych procentów. Upewnij się, że możesz udowodnić, że zapłaciłeś wymaganą kwotę. Wyślij przekaz pocztowy lub dokonaj przelewu bankowego. Rejestruj swoje płatności i upewnij się, że dokonujesz płatności w terminie. Jeśli płacisz w ratach, poproś osobę lub firmę, której jesteś winien pieniądze, o najlepszy sposób zapłaty. Warto iść na ugodę z wierzycielem, aby jak najszybciej spłacić zadłużenie. W innym wypadku mogą nas spotkać nieprzyjemne, długofalowe konsekwencje finansowe. Jeśli spóźnisz się z płatnościami, możesz zostać wezwany do sądu i być może poniesiesz jeszcze dodatkowe koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Możesz poprosić o zmianę kwoty, którą płacisz tygodniowo lub miesięcznie, jeśli przekracza ona twoje możliwości.

Podaj szczegóły swoich dochodów i wydatków oraz powiedz, na ile naprawdę możesz sobie pozwolić zapłaty miesięcznie. Jeśli twoja oferta zostanie odrzucona, sąd zadecyduje o kwocie, którą musisz zapłacić. Osoba lub firma, której jesteś winien pieniądze, mogą użyć usług komornika do odebrania należności. Będą musieli wystąpić do sądu o nakaz, który da komornikowi sądowemu prawo do odwiedzenia domu lub nieruchomości, a także zajęcia części dochodów, konta bankowego, wartościowych przedmiotów będących własnością dłużnika, samochodu czy samej nieruchomości na poczet spłaty długu czy innych zobowiązań finansowych, na przykład alimentów czy niespłaconych pożyczek i kredytów. Przygotowane we współpracy z Daria Paulina Wysocka.

Kornelia