Analizowanie finansów firmy nie jest łatwym zadaniem

Analityk finansowy jest odpowiedzialny za szeroki zakres działań, w tym gromadzenie danych, organizowanie informacji, analizowanie wyników historycznych, sporządzanie prognoz i rekomendacji oraz generowanie modeli, prezentacji i raportów Excel.

Analitycy finansowi mają wiele obowiązków i zadań, w zależności od organizacji czy branży, dla której pracują, oraz stażu pracy. Praca analityka finansowego zaczyna się od zebrania danych i informacji o tym, co musi przeanalizować. Przykłady obejmują historyczne raporty finansowe, dane księgowe z księgi głównej, informacje o kursach akcji, statystyki i dane makroekonomiczne, badania branżowe i prawie każdy inny rodzaj danych ilościowych. Informacje będą gromadzone z różnych źródeł, takich jak wewnętrzne bazy danych firmy, dostawcy zewnętrzni, oraz agencje rządowe, takie jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełda. Zebrane dane są zwykle wprowadzane do programu Excel lub innej typu bazy danych. Po wprowadzeniu danych, następnym zadaniem jest uporządkowanie ich i przeniesienie do formatu, w którym można nadać mu sens.

Analizowanie finansów firmy nie jest łatwym zadaniem

Zwykle oznacza to sortowanie liczb według danych lub kategorii, dodawanie formuł i funkcji, aby upewnić się, że są dynamiczne i używają spójnych stylów formatowania, aby były łatwe do odczytania i zrozumienia.

Po uporządkowaniu wszystkich danych w programie Excel nadszedł czas, aby analityk finansowy zaczął analizować przeszłe informacje i wyniki historyczne. Zwykle obejmuje to spojrzenie na wskaźniki, takie jak marża brutto, marża netto, koszty stałe i zmienne, stopy wzrostu rok do roku, zwrot z kapitału, zwrot z aktywów, wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego, zysk na akcję i wiele innych. Analityk finansowy będzie również będzie szukać trendów i porównywać wyniki z innymi firmami z tej samej branży., możne również użyć systemu eanaliza.pl. Po przeanalizowaniu informacji historycznych nadszedł czas na tworzenie projektów i prognoz dotyczących wyników firmy w przyszłości. Takie zebrane dane pozwalają przewidzieć, jak firma będzie działać, ale trzeba przyjąć wiele założeń.

Kornelia