Przewaga drukowania 3D nad innymi metodami produkcji

Ze względu na szybkość i niższe koszty drukowania 3D cykle życia produktu są krótsze.

Firmy mogą ulepszyć produkt, umożliwiając dostarczanie lepszych produktów w krótszym czasie. Druk 3D pozwala na fizyczną demonstrację nowego produktu klientom i inwestorom, zamiast pozostawiać to ich wyobraźni, zmniejszając w ten sposób ryzyko niezrozumienia lub utraty informacji podczas komunikacji.

Przewaga drukowania 3D nad innymi metodami produkcji

Wydruki produktów, części i obiektów w 3D

Tradycyjne metody produkcji mogą prowadzić do złych projektów, a zatem do prototypów niskiej jakości. Druk 3D pozwala również na opłacalne testowanie rynku, uzyskiwanie informacji zwrotnych od potencjalnych klientów i inwestorów na temat namacalnego produktu, bez ryzyka dużych nakładów wstępnych na prototypowanie. Zobaczenie produktu na ekranie nie może się równać z faktycznym dotknięciem i odczuciem prototypu. Fizyczny prototyp można przetestować, a jeśli zostaną wykryte wady, plik CAD można zmodyfikować, a nową wersję produktu wydrukować do następnego dnia.

Tradycyjne procesy produkcyjne mogą powodować, że pewien procent partii jest wadliwy lub niespójny pod względem jakości w porównaniu z resztą części. W druku 3D części drukowane są kolejno. Każdą kolejną pojedynczą część można monitorować, co pozwala wykrywać błędy w czasie rzeczywistym, zmniejszając całkowitą liczbę uszkodzonych części i marnowanych materiałów, jednocześnie podnosząc stałą jakość produkowanych części. Charakter druku 3D umożliwia montaż części lub produktu krok po kroku, co gwarantuje ulepszenie projektu i lepszą jakość części i produktów.

Na stronie https://www.p3drc.pl/przykladowe-wydruki/ możesz zobaczyć przykładowe wydruki w 3D, którymi zajmuje się drukarnia 3D. Ze względu liczne zalety jakości i spójności drukowanie 3D pozwala firmom zmniejszyć ryzyko związane z produkcją. Technologia druku 3D pozwala projektantom na weryfikację prototypów produktu przed rozpoczęciem znacznych inwestycji produkcyjnych, co pozwala znacznie obniżyć koszty. Druk 3D tworzy o wiele mniej odpadów na jedną część, a materiały użyte do drukowania 3D na ogół nadają się do recyklingu.

Kornelia