Jakie są różnice pomiędzy Agile i Scrum

W metodologii Agile działania związane z programowaniem i testowaniem są równoległe, w przeciwieństwie do innych metodologii tworzenia oprogramowania.

Zachęca również do pracy zespołowej i bezpośredniej komunikacji. Firmy, interesanci oraz programiści i klienci muszą współpracować, aby opracować produkt. Scrum to proces, który pozwala nam skupić się na dostarczaniu wartości biznesowej w jak najkrótszym czasie. Szybko i wielokrotnie sprawdza rzeczywiste działające oprogramowanie. Podkreśla odpowiedzialność, pracę zespołową i iteracyjny postęp w kierunku dobrze określonego celu. Struktura Scrum zazwyczaj zajmuje się faktem, że wymagania mogą się zmienić lub przez większość czasu nie są znane na początku projektu. Agile to metodologia rozwoju oparta na podejściu iteracyjnym i przyrostowym. Scrum jest jednym z wdrożeń metodyki Agile, w których przyrostowe kompilacje są dostarczane do klienta co dwa lub trzy tygodnie. Tworzenie oprogramowania Agile jest powszechnie uważane za bardzo odpowiednie w środowiskach, które mają mały, ale ekspercki zespół projektowy, natomiast Scrum idealnie nadaje się w projekcie, w którym wymagania szybko się zmieniają. W procesie Agile przywództwo odgrywa istotną rolę, a Scrum wspiera samodzielny, wielofunkcyjny zespół. W porównaniu ze Scrum jest to metoda bardziej sztywna. Nie ma więc miejsca na częste zmiany.

Największą zaletą Scrum jest jego elastyczność, ponieważ szybko reaguje na zmiany.

Agile obejmuje współpracę i bezpośrednie interakcje między członkami różnych zespołów, w Scrum współpraca odbywa się podczas codziennych spotkań stand-up ze stałą rolą przypisaną do Scrum Master, właściciela produktu i członków zespołu. Agile może wymagać wielu wstępnych procesów programistycznych i zmian organizacyjnych, natomiast nie potrzeba zbyt wielu zmian podczas wdrażania procesu Scrum. Z pewnością agile certyfikat pomoże każdemu pracownikowi w rozwoju umiejętności. Metoda Agile wymaga częstego dostarczania efektów działania do użytkownika końcowego w celu uzyskania opinii. W Scrum, po każdym sprincie, kompilacja jest dostarczana do klienta w celu uzyskania jego opinii.

Kornelia