Czy jazda po alkoholu zawsze karana jest tak samo?

Takie pytanie nie należy do rzadkości. Wysokość nałożonej kary nie w każdym przypadku będzie taka sama, bo uzależniona jest ściśle od tego, czy kierowca popełnił jedynie wykroczenie, czy przestępstwo. Do jednej, jak i do drugiej sytuacji zastosowanie mają zupełnie inne paragrafy, dlatego kara będzie różna.

Jazda po spożyciu alkoholu

Kierowca, który w chwili zatrzymania będzie miał od 0,25 do 0,5 promila alkoholu, popełni wykroczenie, którego konsekwencją będzie:
– kara grzywny. W zależności od osiąganych dochodów może wynieść nawet 5000zł
– utrata prawa jazdy do lat 3
– 10 punktów karnych
Kara tak naprawdę zależy od sądu, bo jeśli zaistnieją okoliczności łagodzące może nie być aż tak surowa jak przewiduje kodeks. Więcej na https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/

Jazda w stanie nietrzeźwości

Zarzut jazdy po spożyciu alkoholu nie jest adekwatny do zarzutu jazdy w stanie nietrzeźwości, bo w tej sytuacji kierowca musi mieć więcej niż 0,5 promila alkoholu. Jest to przestępstwo, więc kary są stosunkowo wysokie:
– utrata prawa jazdy nawet na 15 lat
– pozbawienie wolności na 2 lata lub ograniczenie wolności
– grzywna ustalona na podstawie osiąganych dochodów
– punkty karne

Decydując się prowadzić pojazd, mając świadomość, że we krwi płynie alkohol, warto pamiętać, że przepisy Kodeksu karnego obejmują nie tylko drogi publiczne, lecz także strefy zamieszkania i drogi wewnętrzne. Kontrola może trafić się wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch lądowy. Bezkarnie można natomiast poruszać się po prywatnym terenie, drodze dojazdowej czy polu ornym.

Dotkliwe konsekwencje spadną na osoby, które spowodowały wypadek, na skutek którego śmierć poniosła osoba trzecia, zbiegły z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy bądz mają już sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W takich przypadkach sąd morze wymierzyć karę bezwzględnego pozbawienia wolności na 12 lat. W niektórych przypadkach i za sprawą dobrego adwokata można złagodzić konsekwencje, jednak trzeba wykazać, że istnieją ku temu przesłanki. Jeśli sprawa toczy się o wykroczenie, można wnioskować nawet o warunkowe umorzenie postępowania.

Kornelia