Profesjonalne rozwiązania pompowe dla przemysłu.

Pompy to urządzenia pracujące praktycznie w każdym sektorze przemysłu. Tłoczą wodę, kwasy, zasady, oleje, produkty spożywcze, chłodziwa, farby, emulsje, ścieki. Są elementem linii procesowych we wszystkich sektorach przemysłu.

Pompy przemysłowe pracują w instalacjach w sektorach: chemicznym, kosmetycznym, papierniczym, spożywczym, obróbki metali, petrochemicznym, w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie, górnictwie czy inżynierii lądowej. Większość z nich, to nowoczesne technicznie, specjalistyczne urządzenia, których zadaniem jest efektywne tłocznie medium w danej aplikacji. Zróżnicowanie tłoczonych substancji oraz warunków w jakich pracują odzwierciedla ich różnorodność.

Szeroka gama pomp prz emysłowych

W zależności od dziedziny przemysłu, urządzenia te muszą spełniać różne wymagania. Pompy spożywcze muszą spełniać szereg norm dotyczących higieny. Materiał z którego wykonana jest pompa musi mieć atest dopuszczenia kontaktu z produktami spożywczymi. Zazwyczaj pompy te mają prostą konstrukcję, co ma ułatwić ich czyszczenie i konserwację. Jedne z najpopularniejszych pomp przemysłowych to pompy odśrodkowe. Pracują praktycznie w każdym sektorze przemysłu, tłocząc kwasy, zasady, wodę, ścieki. Coraz większą popularność zyskują pompy przemysłowe z elastycznym wirnikiem. Mają zdolność tłoczenia różnego rodzaju medium, w tym także lepkiego i o delikatnej strukturze. Znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, winiarskim i kosmetycznym. Pompy zębate to pompy często stosowane to cieczy lepkich, gęstych. Chętnie wykorzystywane do pompowania detergentów, lakierów, farb. Ważną grupę stanowią pompy dozujące, których zadaniem jest precyzyjne podawanie nadanej objętości medium. Ten rodzaj pomp znajdziemy w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, procesach oczyszczania i uzdatniania wody.

Właściwy dobór pompy

Warto podkreślić, że niezawodność pracy i żywotność samej pompy, w dużej mierze uzależniona jest od właściwego doboru pomp. Dlatego wybór pompy, powinna poprzedzić staranna techniczna analiza warunków aplikacji.

Kornelia