Testy do policji – kilka ważnych informacji

Każdy, kto chciałby wstąpić do policji, powinien wiedzieć, że aby mieć szansę dostania się w jej szeregi trzeba zaliczyć testy do policji. Składają się one na kilka etapów i poniżej postaramy się przedstawić i omówić wszystkie elementy, które są niezbędne dostać się do tej formacji.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że pomimo tego, że multiselect, czyli testy psychologiczne do policji są tak skonstruowane, aby ciężko, było się, do nich przygotować to jest to możliwe, jeśli tylko wie się czego, można się na tego typu testach spodziewać.

Dzięki poniższemu artykułowi można dowiedzieć się kilku podstawowych kwestii na temat tego rodzaju testów.

 

Testy do policji - kilka ważnych informacji

Test fizyczny

Pierwszym etapem jeśli chodzi o rekrutację do policji, jest zaliczenie testu sprawnościowego. Test ten składa się z różnych ćwiczeń, wśród których są przewroty, rzuty piłką lekarską, brzuszki i kilka innych. Ważną kwestią, jest to, że warunki testu sprawnościowego są identyczne dla kobiet i mężczyzn.

Test z wiedzy na temat funkcjonowania policji

Test ten odbywa się na komputerze i obejmuje 40 pytań zamkniętych. Każde z pytań ma 4 odpowiedzi, z których jedna jest poprawna. Przygotowanie do tej części jest stosunkowo proste, ponieważ baza pytań jest ogólnodostępna na stronie Szkoły Policji w Szczytnie. Oczywiście pytania nie zawierają odpowiedzi, które trzeba znaleźć w odpowiednich aktach prawnych.

Multiselekt

Najtrudniejszym elementem rekrutacji do policji są testy multiselekt. Część testów wykonywana jest na komputerze, a część w wersji papierowej. W tym etapie też odbywa się test inteligencji oraz rozmowa z psychologiem. W teście multiselect policja sprawdza się różne aspekty osobowości, wśród których wymienić należy:

– inteligencję
– stabilność emocjonalną
– radzenie sobie ze stresem
– cechy charakteru
– podejście do pracy
– współdziałanie w grupie

Testy do policji multiselect odbywają się kilka dni do nawet kilku tygodni po teście sprawnościowym.

Na co dokładnie składają się testy multiselect?

– Testy sprawdzające podzielność uwagi – są to zwykle zadania matematyczne, gry zręcznościowe itp. Ta część nie jest aż tak ważna i służy głównie po to, aby kandydat w teście psychologicznym odpowiadał zgodnie z prawdą.

– Test osobowości – jest to największy i zarazem najważniejszy element testu multiselekt. W jego skład wchodzi ponad 100 pytań na temat radzenia sobie ze stresem, cech charakteru i wielu innych kwestii.

– Test osobowości w wersji papierowej – są to testy, które mierzą konkretne cechy charakteru i inteligencję

– Rozmowa z psychologiem – podczas tej części psycholog przeprowadza rozmowę i decyduje o zaliczeniu lub nie, całego testu.

Jak widać testy do policji, składają się na wiele części i dlatego też warto dokładnie zapoznać się z całą procedurą i wszystkim co trzeba wiedzieć na ten temat.

Kornelia