Po co wykonuje się ekspertyzy ornitologiczne?

Ekspertyzy ornitologiczne, czyli wydawanie opinii ornitologicznych, są jednym z dokumentów wymaganych przykładowo do przeprowadzenia prac remontowo-budowlanych.

Na przykład podczas budowy nieruchomości czy prac związanych z termomodernizacją bloku należy sprawdzić, czy takie działania nie będą stanowiły zagrożenia dla życia i siedlisk ptaków obecnych na danym terenie.

Po co wykonuje się ekspertyzy ornitologiczne?

Jak przeprowadzić prace budowlane na siedliskach ptaków

Osobą, która przeprowadza taką ekspertyzę jest ornitolog. Podczas przeprowadzania nadzoru ornitolog sprawdza, czy inwestycje i działania człowieka, budowa i remonty nieruchomości, wycinka drzew czy zaplanowane zagospodarowanie przestrzeni nie zagrażają ptakom gniazdującym, bytującym na danym terenie. Ornitolog może również potwierdzić użytkowanie obiektu przez ptaki, stwierdzić obecność siedlisk ptaków w nieruchomości. Wtedy należy wykonać wszelkie prace czy remonty w sposób, który nie zagraża życiu ptactwa, a po skończeniu remontu czy innych rodzajów prac należy w budynku odtworzyć siedlisko ptaków.

Opinie, ekspertyzy i nadzór ornitologiczny mają za zadanie ochronę życia ptaków, jak również zapobiegają zmniejszaniu się siedlisk ptaków, zapewniają zachowanie ich ciągłości. Należy wziąć pod uwagę fakt, że wiele gatunków ptaków, w tym również gatunki pod ścisłą ochroną, gniazduje głównie w niektórych rodzajach nieruchomości, a są to przykładowo jerzyki, oknówki, wróble, kawki czy pustułki. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt nie można ptaków objętych ścisłą ochroną płoszyć, zabijać, niszczyć jaj i gniazd, ani siedlisk ptaków, jest to traktowane jako przestępstwo.

Zatem wszelkie prace remontowe, budowlane czy modernizacyjne należy wykonywać zgodnie z zasadami ochrony środowiska, jak również po uzyskaniu ekspertyzy i opinii ornitologicznej. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie https://ornitolog.net.pl. Należy również wziąć pod uwagę terminy gniazdowania ptaków, kiedy obecne są pisklęta w gniazdach lub wysiadywane są jaja nie można takich prac przeprowadzać. Po stwierdzeniu obecności siedlisk ptaków w danym budynku należy złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska razem z ekspertyzą ornitologiczną.

Kornelia