Czym zajmuje się geodeta?

Geodeci dostarczają informacji potrzebnych do kupna i sprzedaży nieruchomości.

Ilekroć nieruchomość jest kupowana lub sprzedawana, może zostać zbadana ze względów prawnych. W budownictwie geodeci określają dokładną lokalizację dróg lub budynków oraz odpowiednie głębokości fundamentów i zachowanych odległości. Obecnie geodeci korzystają z bardzo nowoczesnych technologii, takich jak GPS, czy też mierzenie odległości laserem. Geodeci często wykorzystują takie urządzenia jak niwelator elektroniczny. Są one idealnie jeżeli chodzi o precyzję pomiarów, została bowiem zupełnie wyeliminowana możliwość popełnienia błędu. Najbardziej zadowoleni z takiego sprzętu jak niwelator elektroniczny będą osoby, które pracują na co dzień przy budowie dróg, mierzeniu i dzieleniu działek. Geodezja obejmuje zarówno prace terenowe, jak i biurowe przy dokumentacji. Praca w terenie obejmuje pracę na świeżym powietrzu, wymieranie działek i znaczne odległości. Przykładowo po znalezieniu nieruchomości do kupienia zdecydowanie zaleca się, aby wykwalifikowany geodeta rzucił na nią okiem eksperta. Geodeta może mieć wiele zadań z pewnością będzie potrzebny przy budowie drogi, gdzie musi wyznaczyć prawidłowe lokacje drogi. Dodatkowo należy wyznaczyć wszystkie mosty i kładki, geodeta wyznacza mapy do celów projektowych oraz mapy do inwentaryzacji.

Geodeta dokonuje precyzyjnych pomiarów w celu określenia granic działki i sporządza raporty, mapy i działki, które są wykorzystywane do budowy, aktów prawnych lub innych dokumentów prawnych.

Określa dokładną lokalizację dróg, budynków i innych cech, na podstawie których określa się wszelkie zmiany w granicy działki, ograniczenia dotyczące tego, co może zostać zbudowane na nieruchomości lub gdzie należy zlokalizować nowe obiekty, jak duże mogą być konstrukcje oraz odpowiednią głębokość zabudowy dla fundamentów. Niektórzy geodeci pracują dla jednostek administracji, podczas gdy inni są zatrudnieni przez prywatne firmy. Kiedy poszukujemy tego rodzaju usług możemy sprawdzić także cennik usług geodezyjnych Kraków.

Kornelia