Co to jest tłumaczenie przysięgłe i kiedy jest używane?

Niezależnie od tego, czy jesteś klientem osobistym, klientem prawnym, czy pracujesz w dziale kadr, istnieje wiele sytuacji, w których możesz potrzebować uwierzytelnionego tłumaczenia.

Tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie podpisane, opatrzone pieczęcią i datą przez tłumacza przysięgłego lub firmę tłumaczącą, które stanowi, że jest to prawdziwe przedstawienie oryginalnego tekstu. Może być następnie wykorzystywany przez organy oficjalne i prawne. Wszystko sprowadza się do tego, do czego potrzebujesz tłumaczenia. W większości przypadków uwierzytelnione tłumaczenia będą wymagane w przypadku dokumentów przedstawianych organom urzędowym, biura rządowe i sądy. Niezależnie od tego, czy dotyczy to aktu małżeństwa, urodzenia, czy aktu oskarżenia kryminalnego, odpowiedni organ będzie starał się potwierdzić, że tłumaczenie zostało wykonane przez specjalistę pracującego na podstawie oryginalnego dokumentu. Przykładami tłumaczeń przysięgłych są również dokumenty urzędowe dotyczące wniosków wizowych, dokumenty akademickie dla szkół, szkół wyższych i uniwersytetów, oraz akty małżeństwa, urodzenia i zgonu do użytku urzędowego. Tłumaczenie przysięgłe powinno zawierać list certyfikacyjny, podpisany, opatrzony pieczęcią i datą, tłumaczenie oraz oryginalny dokument.

Oryginalny dokument tak naprawdę nie musi być fizycznym oryginałem, może to być zeskanowana, ale czytelna kopia.

Nie ma ścisłych przepisów dotyczących sposobu pisania listu certyfikacyjnego. Jednak uwierzytelniony list tłumaczący musi zawierać datę ukończenia tłumaczenia, nazwisko i dane kontaktowe tłumacza lub firmy tłumaczeniowej oraz zapewnienie, że tłumaczenia jest prawdziwym i dokładnym tłumaczeniem oryginalnego dokumentu. Wiele firm tłumaczeniowych może zapewnić tłumaczenia przysięgłe, na przykład biuro tłumaczeń Warszawa. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia poświadczonego notarialnie, potrzebujesz dodatkowego poziomu certyfikacji oprócz standardowego certyfikatu. W takim przypadku notariusz będzie musiał być świadkiem podpisania listu i dodać pieczęć do dokumentu.

Kornelia